Om LABEX

Labex är sedan starten 1973 en framgångsrik leverantör av diagnostika och analysinstrument till laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedelsindustri. Vi erbjuder en stor produktbredd för analyser gällande blodgruppserologi till infektionssjukdomar med tillhörande helautomatiska system.

Vi är Bio-Rads förlängda arm i Skandinavien och ingår i den europeiska organisationen. Med flest installerade helautomatiska system inom blodgruppsserologi i Skandinavien är vi marknadsledande.
Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2008 sedan 1998. Vår kvalitetsplanering innebär att vi följer en strukturerad arbetsgång från det första steget att vi identifierar våra kunders krav, till leverans och att tillhandahålla servicetjänster. Detta sker med fokus på att alltid ge bästa service till högsta kvalitet där varje medarbetare känner sitt ansvar att alltid göra sitt yttersta för att säkerställa att vi uppfyller våra kunders krav.

Vår serviceorganisation har en gedigen erfarenhet av helautomatisk utrustning till laboratorier. Vi ingår i Bio-Rads europeiska nätverk gällande service & support, och är ett stöd i vårt arbete att skapa en så hög driftsäkerhet som möjligt tillsammans med våra användare. Samtliga produktspecialister har BMA bakgrund och alla ingenjörer i vårt serviceteam har genomgått serologisk grundutbildning för full förståelse för helheten i en helautomatisk utrustning och att kunna hantera terminologin.

 

Labex kontor i Helsingborg