Våra produkter

Antikroppsundersökning

 

Labex har ett brett sortiment av ID-Kort till undersökning av reguljära och irreguljära erytrocytantikroppar i flera olika tekniker. ID-systemet har under många års erfarenhet visat hög sensitivitet / specificitet. ID-korten kan både användas tillsammans med Bio-Rads testceller och med egenproducerade.

 

Kort för IAT-tester

 

Kort för NaCl/Enz tekniker

 

Kombinerade kort för olika tekniker

 

 

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat