Våra produkter

BAS-test / MG-test

Labex erbjuder flera varianter av kort till BAS-test och MG-test.

 

 

BAS-test 3 IAT-brunnar
ABO/RhD kontroll & Screentest; AHG

 

BAS-test 4 IAT-brunnar 
ABO kontroll & screentest; Anti-IgG
För information, kontakta produktansvarig.

 

BAS-test i kombinerade kort
ABD-confirmation for patient + LISS/Coombs; AHG
ABD-confirmation for patient + Anti-IgG
För information, kontakta produktansvarig.

 

MG-test
NaCl/Enzym för NaCl-teknik
Coombs IgG för IAT
LISS/Coombs för IAT

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Box-inserts

MSDS

Certifikat