Våra produkter

ABO/RhD bestämning

 

Labex erbjuder ett brett sortiment av ID-Kort med monoclonala antikroppar inom ABO och RhD-typning. ID-Korten levereras i ett flertal kombinationer. ABO/RhD-typning kan utföras på ett kort med eller utan plasmagruppering. Man kan välja Anti-D med eller utan påvisning av DVI:

 

ABO & RhD med Monoclonala Antikroppar

ABO & RhD med dubbel bestämning av RhD

ABO & RhD kombinerat med plasmagruppering

ABO & RhDx2 kombinerat med plasmagruppering
För information kontakta produktansvarig.
 

 


 

 

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat