Våra produkter

Certifikat reagenser

 

Certifikat för reagenser

Diluent pH7 lot 1550

Diluent pH7 lot 1609

Diluent pH7 lot 1687

Ny information from 2017-05-15:

Bio-Rad har infört nya rutiner för hur certifikaten ser ut och distribueras.
Förändringar i layout:
Namnet för dessa dokument är bytt och heter nu ”Certificate of Analysis”.
Tillverkningsdatum för produkten finns angivet i dokumentet.
En ny version av EN ISO finns angivet.
För information om vissa detaljer såsom sammansättning och metod hänvisar vi till Box-insert.

Hittar du inte vad du söker? Kontakta kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig
Gerrtud Naess Svensson
Telefon: +4642324008
E-post: gertrud.naess@labex.com

ID/DiaClon produkter

SeraClone produkter

Certifikat < maj 2017