Våra produkter

DAT

Positiv DAT kan leda till celldestruktion orsakad av fagocytos och/eller hemolys hos patienter med Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA), Hemolytisk sjukdom hos nyfödd (HDN) eller vid transfusionskomplikationer. Vid analys av DAT påvisas om Erytrocyter är mantlade in vivo med immunoglobuliner och/eller komplementfaktorer.

LISS/Coombs
ID-kort ”LISS/Coombs” innehåller Anti-IgG (polyspecifikt, kanin) + Anti-C3d (monoklonalt) och ger detektion av både IgG och C3d på cellytan. Det anti-IgG som används är inte ˝heavy chains˝ specifikt och kan reagera med kappa (k) och lamda (l) ˝light chains˝ i IgA och IgM molekyler. Anti-C3d reagerar även med C3b-molekyler på cellytan.

Coombs IgG
Vid vissa tillfälle misstänks ospecifik inbindning av komplement i erytrocytytan. För att undvika att detta ska störa analysen kan den utföras i ID-kort ”Coombs IgG” som enbart innehåller Anti-IgG (polyspecifikt, kanin).  Som i ID-kort ”LISS/Coombs” är detta Anti-IgG inte heller ˝heavy chains˝ specifikt.

 

Utredning av positiv DAT

DC-Screening I
DC-Screening II
För att vidare utreda den kliniska betydelsen av positiv DAT kan det vara viktigt att påvisa vad som finns mantlat på cellytan.
ID-Kort ˝DC-Screening II˝ är framtaget för att analysera IgG och/eller C3d på erytrocyter i en enda test.
ID-Kort ˝DC-Screening I˝ är framtaget för att analysera det som är kliniskt viktigast. Gelkortet innehåller Anti-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, och –C3d.

 

DAT IgG-Dilution
Mängden IgG på cellytan är kopplad till graden av hemolys hos patienter. Med ID-Kort ˝DAT IgG-Dilution˝ kan man få en indikation på hur kliniskt värdefullt ett DAT positivt analyssvar är.

DAT IgG1/IgG3
Risken för hemolys vid positiv DAT beror bland annat på antalet IgG-molekyler mantlade på erytrocyterna samt på vilken IgG subklass som är inblandade.
IgG1 och IgG3 kan initiera celldestruktion både via fagocytos och komplementaktivering medan IgG2 och IgG4 mycket sällan gör det.
Eftersom subklasserna har olika funktion kan det ibland vara av vikt att identifiera dem. Mängden IgG1/IgG3 molekyler på cellytan återspeglar risken för hemolys. Med detta ID-kort erhålls även en semikvantitativ bedömning av mängden molekyler på cellytan.

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat