Våra produkter

Monoklonala reagenser

LABEX erbjuder ett brett sortiment av monoklonala testsera för antigentypnig i rörteknik. I de flesta fall utförs testen i NaCl-teknik vilket innebär att testen är snabb och enkel att utföra. Vid några enstaka tillfällen utförs testen i IAT-teknik. Flera av testserana kan erhållas med monoklonala antikroppar av olika ursprung.

 

 

 

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Box-inserts

MSDS

Certifikat