Våra produkter

Beredningslösningar

 

ID-Papain är en standardiserad papainlösning som kan användas för beredning av erytrocyter till 2-stegs teknik. ID-Papain kan också användas till 1-stegs teknik där enzymet tillsätts direkt i erytrocyt- / serumblandningen. 2-stegs enzymteknik har högre sensitivitet för detektion av antikroppar än 1-stegs teknik. Det bör noteras att beredningen av enzymreagens för båda dessa metoder är vansklig p g a svårigheten att standardisera enzymets koncentration och aktivitet, vilket är av betydelse. För att säkra ett bra standardiserat resultat av papainiseringen används ID-Cellwash-P  

 • ID-Papain
  Modifierad papainlösning för enzymbehandling av erytrocyter till antikroppsundersökning  i  ID-systemet. Papainiserade erytrocyter är hållbara upp till 4 veckor i ID-Cellstab.
  Fp-storlek 1×10 mL, 10x10mL

 

 • ID-Cellwash-P
  Lösning som standardiserar enzymbehandlingen av erytrocyter genom att vid tillsättande inhibera enzymets verkan. Används tillsammans med ID-Papain.
  Fp-storlek 1x500mL

 

Bio-Rad har utvecklat två speciallösningar för nedfrysning och upptining av erytrocyter, som bevarar antigenkonfigurationerna för att celler med ovanliga antigen skall finnas tillgängliga vid behov. 

 • DiaMed CellFreeze
  Lösning för nedfrysning av erytrocyter för långtidsförvaring.
  Fp-storlek 2x100mL

 

 • DiaMed CellThaw
  Lösning för upptining av erytrocyter nedfrysta DiaMed CellFreeze.
  Fp-storlek 2x100mL
Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat