Våra produkter

Evolis Premium System

tEVOLIS är ett helautomatiskt system med en kapacitet på 180 prover per analysomgång.

  •  Helautomation: från primärrör till färdigt resultat
  • Flexibilitet: planering av upp till 7 st mikrotiterplattor med kontinuerlig laddning.

  • Öppet system: Kan programmera ett heltäckande utbud av analyser.

  • Programvara: Realtidsövervakning, Full spårbarhet, tvåvägskommunikation.

  • Effektivitet: optimeringsfunktion för snabbare provflöde.

  • Artikelnr. 89700

 

EVOLIS är ett helautomatiskt system som kan hantera upp till 6 st 96-hålsplattor med upp till 4 assayer per platta. Systemet har kapacitet på 180 prover per analysomgång.

Dessutom finns fyra oberoende och tempererade inkubatorer, fyra rumstempererade och ljusskyddade inkubatorer och möjlighet till tre olika tvättlösningar per körning. Systemet kan anslutas till laboratoriets LIMS-system via en- eller tvåvägs koppling.

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Software