Våra produkter

Evolis Twin Plus System – UTGÅTT

EVOLIS Twin Plus är ett helautomatiskt system som är avsett för upp till 30.000 prover per år. 

  • Helautomation: från primärrör till färdigt resultat.

  • Flexibilitet: planering av 2-3 st mikrotiterplattor med kontinuerlig laddning av prover och reagens.

  • Helt öppet system: Kan programmera ett heltäckande utbud av analyser.

  • Programvara: Realtidsövervakning, Full spårbarhet, tvåvägskommunikation.

  • Effektivitet: optimeringsfunktion för snabbare provflöde.

  • Artikelnr. 93500

 

EVOLIS Twin Plus är ett helautomatiskt system som är avsett för upp till 30.000 prover per år. Kapaciteten är upp till 3 st 96-hålsplattor åt gången med upp till 12 assayer per platta. Såväl prov som reagensmatning kan ske löpande och den maximala provolymen är 144 prover per tillfälle.

Vidare finns två tempererade inkubatorer, 3 rumstempererade inkubatorer och möjlighet till två olika tvättlösningar.