Våra produkter

Hands-on kurs

Handhavande utbildning för dagliga användare

Denna utbildning hålls i grupper lokalt hos kund och genomförs under 2-3 dagar för all berörd personal. Under kursen blir det genomgång av instrumentets fysiska delar och dess mjukvara med fokus kring det dagliga användandet av instrumentet. Uppstart av olika analyser på instrumentet och genomgång av resultat. Teori och praktik varvas under utbildningen.

 

För mer information och priser, kontakta oss.