Våra produkter

Hemosafe® – Blodcentralens förlängda arm

Hemosafe®Din trygghet ligger i blodet 

Med Hemosafe® kan du fördela och välja rätt blodpåse för rätt patient utan dröjsmål när behovet uppstår  så att rätt blodtyp når rätt patient vid rätt tid. 

  • Höjd patientsäkerhet 
  • Ökad effektivitet inom blodcentralen 
  • Minskade transportkostnader 
  • Minskade kassationer 
  • Minskad leveranstid 
  • Fullständig spårbarhet hela vägen från givare till patient

För information kontakta oss eller läs mer i produktbladet: Hemosafe®- Automated blood bank refrigerators

 Hemosafe® – världens mest avancerade förvaring för blodpåsar till transfusion.
Med Hemosafe® får du både förvaring och kontrollerad tillgång för upp till 96 blodenheter åt gången. Patienten identifieras med hjälp av integrerad scanner och Hemosafe® levererar matchande blodpåse för transfusion, vald utifrån kompatibilitetskriterierna i i blodcentralens informationssystem (LIS) kopplad upp mot HemoSafe via nätverket. Automatisk uppdatering av varje transfusionsblodpåse som checkas in och ut som innebär att lagerstatus korrigeras omgående av Hemosafe®. 

 Leverans av rätt blodtyp sker med hög säkerhet till rätt patient i rätt tid. 
Tack vare nätverkskopplingen till LIS (Laboratory Information System), väljer Hemosafe® alltid den blodpåse som matchar bäst för varje patient. På mindre än 1 minut får användaren utvald blodpåse som har kontrollerats via den unika EANkoden för maximal säkerhet. För ytterligare säkerhet identifierar sig användaren av ett unikt användarnamn och lösenord. Användaren kan enbart plocka ut blodpåsar som matchar aktuell patient. 

 Blodcentralens förlängda arm 
Med Hemosafe® enheter placerade på tex sjukhusets operationsavdelning och på sjukhus i regionen med uppkoppling till LIS ökar säkerheten på blodcentralen och ger omedelbar tillgång av blod vid vård 24/7. 

 Mindre kostnader för blodcentralen 
Med Hemosafe® minskas antalet allokerade blodenheter och kassationer markant då man i Hemosafe® förvarar blodpåsarna lättillgängligt, tex utanför en operationssal.  

 Övervaka lagret, spara tid och minska kassation av blod 
Med Hemosafe® fås en optimal hantering och kontinuerlig övervakning av lagret. Hemosafe®  använder principen ”först in, först ut” för att minska kassation av blod. 

 Full spårbarhet 
Med Hemosafe® säkerställs fullständig spårbarhet, allt från transporttiden från blodcentralen till annat sjukhus i tex regionen, blodkomponenternas status under förvaring, in- och uttag av blodenheter, laddning och leveranser.

Kontaktperson
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com