Våra produkter

Hepatit B

ELISA-kit för diagnostik av Hepatit B riktade mot såväl antigen som antikropp och nucleocapsid.

Enstegs immunoassayer för detektion av specifika antigen för hepatit B virus.

LABEX erbjuder för Hepatit B (HBs Ag, anti-HBs, anti-HBc och anti-HBe) enligt nedan:

  • Monolisa™ HBs Ag ULTRA är en kvalitativ immunoassay för detektion av membranantigen hos hepatit B virus (HbsAg). Testet är avsett för diagnostik och screening av blodgivare.
  • Monolisa™ HBs Ag ULTRA Confirmatory assay är ett konfirmerande test av HbsAg för prover som funnits postiva med den kvalitativa assayen.
  • Monolisa™ Anti-HBs PLUS är en immunoassay för analys av totalt membranbundet hepatit B antigen (anti-HBs) i serum eller plasma.
  • Monolisa™ Anti-HBc PLUS är en indirekt ELISA för detektion av totala antikroppar mot kärnan av Hepatit B virus (Anti-HBc) i serum eller plasma.
  • Monolisa™ HBc IgM PLUS assay bestämmer kvalitativt IgM-antikroppar (Anti-HBc).
  • Monolisa Hbe Ag-Ab PLUS medger en kvalitativ bestämning av både HbeAg och Anti-Hbe.
Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat