Våra produkter

Hepatit D

Antikroppsbaserad diagnostik av Hepatit D (HDV).

Kit för screening och diagnostik av hepatit D virus baserat på detektion av antigen eller antikroppar mot HDV.

 

LABEX levererar diagnostik av såväl Hepatit D antigen (HDVAg) samt IgM antikropp (HDVIgM) och total antikropp (HDVTotal).

  • ETI-DELTAK-2 Assay är en kvalitativ HDVAg assay för serum eller plasma.
  • ETI-DELTA-IGMK-2 Assay är för kvalitativ analys av HDVIgM i serum eller plasma.

ETI-AB-DELTAK-2 Assay är avsedd för kvalitativ analys av HDVTotal.

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat