Våra produkter

Malaria

ELISA-kit samt OptiMAL-IT ett immunokromatografiskt CE-märkt snabbtest där resultat erhålles inom 20 minuter.

Kit för kvalitativ och semikvantitativ detektion av antikroppar mot plasmodium i serum och plasma. Det finns även ett snabbtest, OptiMAL-IT som är ett immunokromatografiskt test.

 

  • Malaria EIA assay ger en kvalitativ och semikvantitativ detektion av antikroppar mot Plasmodium falciparum, P.vivax, P.Ovale och P. malariae i serum eller plasma.
  • OptiMAL-IT är ett snabbtest för helblod som bygger på detektion av parasit laktatdehydrogenas pLDH. OptiMAL-IT kan särskilja mellan P.falciparum och icke-P.falciparum på endast 20 min.
Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat