Våra produkter

Övriga reagenser rörteknik

 

Ec-Stabilizing Solution
För långtidsförvaring av erytrocyter i 3-5 % suspension.
DiaClon

 

DiaCidel
Elueringskit  
Kit för citronsyra-eluering av antikroppar på erytrocyter.

DiaClon

 

Albumin 30%, 22%, 6%
DiaClon
Seraclone

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Box-inserts

MSDS

Certifikat