Våra produkter

RhD-bestämning

Uttrycket ˝RhD-positiv˝ eller ˝RhD-negativ˝ är baserat på närvaron eller avsaknaden av RhD-antigen på erytrocyterna. Det ökade användandet av monoklonala anti-D från olika cellinjer kan orsaka problem vid tolkning av RhD-antigentest, speciellt vad gäller differentiering av Dweak och D-variant. I vissa fall kan det vara viktigt att påvisa förekomst av svagt D-antigen eller variant av D-antigen. 

 

 • Bestämning av DWeak
  För att påvisa förekomst av svagt D-antigen kan test utföras i ID-System med hjälp av ett monoklonalt anti-D utformat för IAT-teknik. D-antigenet, som första gången beskrevs 1939, består av en mosaik av epitoper. Individer som saknar en eller flera epitoper kan bilda antikroppar riktade mot de epitoperna som de saknar om de transfunderas med erytrocyter som har ˝helt˝ D-antigenuttryck. 
  Undersökningar har visat att det finns mer än 30 epitoper men för dagligt bruk är det nog med 9-epitopmodellen för att beskriva D-antigenets epitoper. 
  Utvalda monospecifika reagens kan användas för att typa erytrocyter för partial Dtyp.
 • Bestämning av D-variant enkel 
  ˝ID-Partial RhD Typing Set˝ Används för typning av de vanligaste D-varianterna. Dessa antisera kan skilja D-kategorierna II, IV, V, VI, VII, DFR, DBT och Ro Har. 
 • Bestämning av D-variant utvidgad 
  ”Extended Partial RhD Typing Set” Med detta kit kan man identifiera många av de kända partial D typerna men även andra såsom DOL, DCS, DMH och DHK /DAU‑4.
  Man kan även skilja partial D från Weak D.
Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Box-inserts

MSDS

Certifikat