Våra produkter

Testceller

I LABEX´s sortiment av testceller för rör-teknik finns celler för plasmagruppering, antikroppsscreening och antikroppsidentifiering. Antigenuppsättningarna på cellerna uppfyller de nationella krav som finns uppsatta.   

 

 

 

 

 

Kontakt
Produktansvarig
Telefon: +4642324000
E-post: labex@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat