Våra produkter

Utbildning för instrumentansvariga

 

Grundutbildning (steg 1) för instrumentansvariga
Utbildningen genomförs för instrumentansvariga på plats hos kund. med fokus kring det dagliga användandet av instrumentet.
Vi går även in på en fördjupad genomgång gällande de olika delarna och inställningsmöjligheterna i instrumentet.

 

Fördjupad utbildning (steg 2) för instrumentansvariga
Utbildningen riktar sig främst till instrumentansvariga personer och hålls på Labex huvudkontor i Helsingborg. Under dessa dagar lär sig användaren mer ingående om hur instrumentet fungerar och tekniken bakom. Användaren kommer efter dessa dagar ha en djup förståelse för instruments arbetssätt, felkoder, m.m.  
Utbildningen genomförs under 3 dagar ca 3 månader efter driftstart.

För mer information och priser, kontakta oss.