Nyheter & events

FastQ® RHD fetal, SÄKER PRENATAL BESTÄMNING AV FETAL RHESUS-FAKTOR

FastQ® RHD fetal,  säker prenatal bestämning av fetal Rhesus faktor.

Tack vare vårt nya RT-PCR-kit är riktad anti-D-profylax möjlig genom användning av modern, molekylär och icke-invasiv fosterdiagnostik. För blivande mammor banar detta väg för riktad Rhesus-profylax. Hittills har alla
RhD-negativa gravida kvinnor vanligtvis fått rådet att genomgå behandling med dyra anti-D immunglobuliner som dessutom är svåra att få tag på. I nästan 40 % av fallen är detta inte nödvändigt eftersom fostret också är Rhesus D-negativt. LÄS MER