Produkter

Tillbaka

Monoklonala reagenser

LABEX erbjuder ett brett sortiment av monoklonala testsera för antigentypnig i rörteknik. I de flesta fall utförs testen i NaCl-teknik vilket innebär att testen är snabb och enkel att utföra. Vid några enstaka tillfällen utförs testen i IAT-teknik. Flera av test serana kan erhållas med monoklonala antikroppar av olika ursprung.

Beskrivning

ABO seraclone
RhD seraclone
Rh-feno seraclone
Fenotyper seraclone