Produkter

Tillbaka

Övriga reagenser rörteknik

Beskrivning

DiaCidel
Elueringskit
Kit för citronsyra-eluering av antikroppar på erytrocyter.

  • Albumin 30%, 22%
    seraclon
  • Albumin 6%
    diaclon 

Mer information och dokumentation från leverantören hittar du här.