Produkter

Tillbaka

Övriga reagenser rörteknik

Beskrivning

Ec-Stabilizing Solution
För långtidsförvaring av erytrocyter i 3-5 % suspension.

DiaCidel
Elueringskit
Kit för citronsyra-eluering av antikroppar på erytrocyter.

Albumin 30%, 22%, 6%

  • seraclon
  • diaclon