Produkter

Tillbaka

Fetal Rhesus typning

FastQ® RHD fetal,  SÄKER PRENATAL BESTÄMNING AV FETAL RHESUS-FAKTOR

 

För blivande mammor banar detta väg för riktad Rhesus-profylax. Hittills har alla
RhD-negativa gravida kvinnor vanligtvis fått rådet att genomgå behandling med dyra anti-D immunglobuliner som dessutom är svåra att få tag på. I nästan 40 % av fallen är detta inte nödvändigt eftersom fostret också är Rhesus D-negativt.

 

 

Beskrivning

FastQ® fetal RHD – för riktad Rhesus-profylax.

Tack vare vårt nya RT-PCR-kit är riktad anti-D-profylax möjlig genom användning av modern, molekylär och icke-invasiv fosterdiagnostik.
På grund av det höga antalet varianter av RhD-alleler finns det RhD-varianter där individuella exoner kan saknas. Av denna anledning undersöks 3 exoner av RHD-genen genom PCR-analys i realtid. Genom att detektera de tre exonerna 5, 7 och 10 minimeras risken för ett falskt negativt resultat.

Genom optimerad multiplexering och användning av Taqman®-prober maximeras precisionen och säkerheten hos FastQ®-produktlinjen.

Testet kan utföras tidigast från 11:e graviditetsveckan vid enbarnsgraviditeter.

FÖRDELAR
Robust PCR
– låga koncentrationer av start materialet är tillräckligt.

Säkert
– detektion av 3 exoner (5, 7 och 10) istället för endast en säkerställer exakt typning.
– innehåller inga geler eller giftiga ämnen.
– undvik falskt negativa resultat som orsakade av mutationer.

Flexibelt
– flytande format som är kompatibelt med flera olika RT-PCR instrument på marknaden.

Bekvämt
– kan inom kort analyseras via användarvänliga PlexTyper®-mjukvara.

PERFEKT ARBETSFLÖDE
Tack vare färdiga reagenser ger RT-PCR snabbt resultat. En tillräcklig mängd cff-DNA behövs för typning. En kontroll för detektion att tillräckligt med foster-DNA finns i proverna minimerar risken för falskt negativa resultat.
I endast en PCR-körning typas de 3 exonerna 5, 7 och 10 i RHD-genen. Efter pipettering tar det ca. 105 minuter tills resultat erhålls.

 

Tillbehör

Vi kan även erbjuda ett validerat instrument från Bio-Rad, CFX ihop med produkten.

Dokumentation

Video