Produkter

Tillbaka

Antikroppsscreening

Labex har ett brett sortiment av ID-Kort till undersökning av reguljära och irreguljära erytrocytantikroppar i flera olika tekniker. ID-systemet har under många års erfarenhet visat hög sensitivitet / specificitet. ID-Korten kan både användas tillsammans med Bio-Rads testceller och med egenproducerade.

Beskrivning

Kort för IAT-tester

  • Coombs IgG – Polyspecifikt Anti-IgG
  • LISS/Coombs – Polyspecifikt Anti-IgG + monoklonalt Anti-C3d

Kort för NaCl/Enz tekniker

  • Neutral gel

Kombinerade ID-Kort för olika tekniker/analyser.

  • LISS/Coombs + Enzyme test
  • DiaScreen
  • Reverse Grouping with Antibody Screening

Mer information och dokumentation från leverantören hittar du här.