Produkter

Tillbaka

Testceller

I LABEX´s sortiment av testceller för rör-teknik finns celler för plasmagruppering, antikroppsscreening och antikroppsidentifiering. Antigenuppsättningarna på cellerna uppfyller de nationella krav som finns uppsatta.

Beskrivning

Testceller för antikroppsscreening
Testceller för antikroppsidentifiering
Testceller för BAS-test, 3 celler
Testceller för BAS-test, 4 celler
Testceller för plasmagruppering
Testceller för plasmagruppering + antikroppsscreening
Testceller för IAT att använda till patienter som erhållit D-profylax

Se även: