Produkter

Tillbaka

HLA-typning med Rainbow

En ny RT-PCR produkt för snabb och enkel genomisk HLA typning av 11 locus inför exempelvis organtransplantation. Med IVD mjukvaran Plextyper kan tolkningen automatiseras och full spårbarhet garanteras.

Beskrivning

11 locus med en 96 hålsplatta – varje brunn innehåller 1 kontroll och upp till 4 allel reaktioner i 4 olika kanaler som resulterar i 384 allel-specifika reaktioner. En patient analyseras per platta. Således mindre pipettering, jämfört med 384 hålsplattor.

Enkel implementering – Ekologisk, inget toxiskt avfall, kostnadseffektiv.

Enkel hantering – Spara tid med resultat inom 80 minuter, låga DNA koncentrationer (10ng/uL), enkel att sätta upp med ”ready to use” format.

Hög specificitet med TaqMan prober.

Femfärgs multiplexering – FAM, CAL Fluor 560 och 610, Quasar 670 och 705.

Flexibel – Kan användas på de flesta Real-time cykler med 5 färgkanaler på marknaden.

PlexTyper – SW för automatiserad tolkning – PlexTyper Kit filer uppdateras regelbundet för att inkludera nya alleler och tillhandahålls av BAG.
PlexTyper tolkar omedelbart qPCR-data till genotyp på 11 locus.

Mjukvara ingår i kitet.

Tillbehör

Vi kan även erbjuda ett validerat instrument från Bio-Rad, CFX ihop med produkten.

Dokumentation

Video

Se även: