Produkter

Tillbaka

HLA-B27

FastQ HLA*B27 Direct

En ny RT-PCR produkt för snabbt och enkel genomisk analys av HLA-B27.

Beskrivning

Slipp extraktion av DNA med FastQ HLA*B27 Direct från blod. Med inkluderade Blood Booster är det möjligt att analysera direkt från blodprovet. Detta möjliggör en mindre tidskrävande och snabbare HLA*B27 analys.

Effektiv -Optimerat arbetsflöde utan DNA extraktion

Snabb – Tillförlitligt resultat inom 90 minuter

Endast 2 färger– FAM (kontroll) och CALFluor Orange 560

Flexibel – Kan användas på de flesta Real-time cykler på marknaden

Kostnadseffektiv – Färre arbetsmoment innebär mindre arbetstid och utan extraktionssteg minskar kostnader för reagens och plastartiklar.

Finns även i en klassisk version för analys från extraherat DNA.

Tillbehör

Vi kan även erbjuda ett validerat instrument från Bio-Rad, CFX ihop med produkten.

Dokumentation

Video