Produkter

Tillbaka

Geenius system för HIV analyser

Geenius är ett system för HIV screening och konfirmering.

Beskrivning

Det kan särskilja HIV 1 och 2 vid konfirmering och utgör ett snabbare och säkrare alternativ än immunoblot där provsvar erhålles inom 30 minuter.

 • Geenius är ett komplett system för konfirmering och differentiering mellan HIV 1 och HIV 2.
 • Serum, plasma eller helblod kan användas till analysen.
 • Automatisk avläsning och tolkning av resultat fås inom 30 minuter.
 • Analysen är enkel och säker med full spårbarhet och förbereder patientuppföljning.

Mer information och dokumentation från leverantören hittar du här.

 

Tillbehör

HIV reagenser

 • NEW LAV BLOT I, NEW LAV BLOT II and Western Blot Assays
  För att konfirmera seropositiva HIV-1 och HIV-2 i serum eller plasma samt att upptäcka icke-specifika reaktioner genom Western Blot.
  Testet kan utföras både manuellt och automatiskt på utrustning från Bio-Rad.
 • Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay
  Kompletterande test för att särskilja HIV-1 och HIV-2 antikroppar som påvisats vid screening.

HCV reagenser

Geenius HCV supplemental Assay

 • Kvalitativ konfirmationstest för påvisande av HCV antikroppar.
 • Snabbt (<30 min) pålitligt analysresultat med full spårbarhet.
 • Analysen utförs ”on-demand”.

Dokumentation

Video