Produkter

Tillbaka

Antigentest saliv

Antigentest för påvisning av SARS-CoV-2 i salivprover.

Beskrivning

Saliv som provtagningsmaterial, mindre obehag för patienten.

Enkelt att använda.

Snabbtest som ger svar på endast 10 minuter.

Kräver ingen utrustning eller extra provtagningsmaterial, allt ingår i varje kit.

Har i jämförelse med PCR teknik visat 95% sensitivitet, 99,5% precision samt 100% specificitet.

Leveranstid 2-10 dagar.

”Saliv har visat lovande resultat och många studier påvisar att saliv kan vara ett provtagningsmaterial som ger likvärdiga resultat som nasofarynxprov vid påvisning av virus i de övre luftvägarna tidigt i infektionsförloppet.”

”Saliv erbjuder ett bra alternativ till NPH-prov som förenklar provtagning, sparar resurser och inte utsätter patienterna för obehag.”

Provtagning vid PCR-Påvisning av SARS-Cov-2 i de övre luftvägarna, Folkhälsomydigheten.

Dokumentation

Video