Produkter

Tillbaka

MagBead Viral RNA Lysis Buffer

Covid-19 RNA Lyseringsbuffert

Nuvarande efterfrågan av PCR analys för SARS-CoV-2 har lett till en global brist på RNA extraktionskit.

Beskrivning

En nyckelkomponent som saknas är RNA lyseringsbuffert. Labex har därför letat efter en alternativ tillverkare av lyseringsbuffert för den skandinaviska marknaden och inlett ett samarbete med BioServUK. BioServUK har på kort tid utvecklat och validerat en ny lyseringsbuffert och ett transport & förvaringsmedium.

MagBead Viral RNA Lysis Buffer för automatiserade extraktionsplattformar.

  • Validerad och används idag på bland annat Irlands Health Service Executive, HSE.
  • Direkt ersättning för Roche MagNA Pure 96 External Lysis Buffer (Code: 06374913001), Biomérieux Nuclisens Lysis Buffer (Code: 280134) och Qiagen Buffer RNAeasy Lysis Buffer (Code: 79216).
  • 500ml och 10L förpackningsstorlekar.
  • CE /IVD godkänd
  • Tillverkad i UK-Sheffield för den europeiska marknaden.
  • BioServUK har 20 års erfarenhet av tillverkning av Life Science reagens.
  • Test kit skickas till kliniska laboratorier utan kostnad.

Dokumentation