Produkter

Tillbaka

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab för automatiserad screening av totalt antal IgG/IgM/IgA mot SARS-CoV-2.

Beskrivning

Hög specitivitet >99%

Testresultat redovisar en hög specificitet på >99% samt inga korsreaktionstester mot andra interfererande prover som olika icke-CoV-2 Coronavirus.

Hög sensitivitet 100%

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab, mäter det totala antalet antikroppar, vilket resulterar i en högre sensitivitet tidigare i sjukdomsförloppet (>8 dagar).
≤ 8 dagar: 92 % sensitivitet.
> 8 dagar: 100 % sensitivitet.

Tillsammans med Bio-Rad lanserar vi ett serologiskt antikroppstest för automatiserad screening av IgG/IgM/IgA att användas på laboratorier.

Fördelar med Platelia SARS-CoV-2 Total Ab

  • EIA/ELISA metod – Välbeprövad metod, enkelt att starta upp och validera.
  • Automatisering – t.ex. med Bio-Rad Evolis automatisering och färdigt program/protokoll.
  • Högre känslighet – Samtidigt mätning av tre antikroppar mot Sars-CoV 2 (IgG/IgM/IgA).
  • CE/IVD märkt – Avsett för klinisk användning.
  • Pålitlig kvalitet – Tillverkas av ett ledande globalt diagnostikföretag.

Dokumentation