Produkter

Tillbaka

Indikatorer

Vi erbjuder två typer av strålningsindikatorer.

Beskrivning

STANDARD – Strålningsindikatorer för komponent/blodpåsar anpassade enligt dina önskemål.

  • Enkel förvaring i rumstemperatur.
  • Tydliga färgomslag.
  • Optimal vidhäftningsförmåga.
  • Scannbart lotnummer.
  • Enkel att skriva på.

MED STRECKKOD – FÖR FULL SPÅRBARHET!

Efter blodbestrålning visas Rad-Control bestrålning indikator som en streckkod. Denna unika indikator möjliggör:

  • Den elektroniska läsbarheten av blodbestrålningsresultatet.
  • Automatisering av blodbestrålningsprocessen.
  • Förbättring och förenkling av hela processen.

Dessutom visas ordet ”IRRADIATED” i ett andra fält för att även visa för användaren tydligt att bestrålningen utfördes. Märkning av etiketter eller manuell inmatning av blodbestrålningsresultat är inte längre nödvändig. Med systemet installerat kan blodpåsar kan endast distribueras om de har identifierats och kontroll av blodbestrålning har bekräftats.

Denna färgförändring är pålitlig och självförklarande. Det finns inga osäkerhetsfaktorer för utvärderingen, endast klara uppgifter om ”inte bestrålad/bestrålad”.

RAD-CONTROL STRECKKOD blod bestrålning indikatorer är noggrant producerad och omfattande tester har gjorts i enlighet med ISO 13458 kvalitetsledningssystem för att undvika eventuella risker i dina processer.

Dokumentation

Video

Se även: