Produkter

Tillbaka

ADAM-rWBC2

ADAM-rWBC2 är ett vidareutvecklat instrument för residualräkning av leukocyter med samma mätprincip och reagens som ADAM rWBC.

ADAM-rWBC2 är en cellräknare som på ett enkelt och snabbt sätt analyserar mängden resterande leukocyter i leukocytreducerade blodkomponenter inför blodtransfusion.

Beskrivning

Varför ADAM-rWBC2?

  • Det tar endast 45 sekunder att räkna leukocyter.
  • Instrumentet är lika enkelt att använda som ett “point of care” instrument.
  • Exakta och pålitliga resultat. Mycket god korrelation med flödescytometri.
  • Ej nödvändigt att använda en flödecytometer eller skicka prover till ett annat laboratorie.
  • ADAM-rWBC är redan den nya standarden för residualräkning av leukocyter i flertalet länder. ADAM-rWBC2 tar utvecklingen ett steg längre.

Dokumentation

Video