Produkter

Tillbaka

Analys av data

Biolog Data Analytics

Datadriven information samlas automatiskt in av Biolog-id´s lösningar och omvandlas med hjälp av Data Analytics tjänsten till mätbara, visuella och anpassningsbara vyer.

Genom att välja vilken information som ska bearbetas och hanteras kan kliniska verksamheter optimera sin verksamhet från data som genereras och samlas in av Biolog-id’s lösningar.

  • Biolog Data Analytics ger användaren tillgång till all insamlad information.
  • Stödjer och underlättar beslutsprocessen – hjälper användaren att förstå vad som är rätt beslut.
  • Kundanpassade vyer för optimal användning.
  • Rapporterar 24/7.
  • Underlättar för en data driven verksamhet.