Produkter

Tillbaka

Biolog-id Bed-side kontroll

Bed-side kontroll säkerställer att rätt patient får rätt blod och ger full spårbarhet av blodtransfusionen.

RFID teknik kombineras med streckkodsläsning och ersätter de manuella kontrollerna som idag utförs.

Beskrivning

Biolog Encoding

Ett obligatoriskt första steg för alla Biolog-id lösningar är Encoding, här avkodas streckkodsinformationen på blodpåsarna och överförs till en RFID-tag.

Med en One-Step-Encoder kan upp till åtta streckkoder automatiskt avläsas från etiketten och kodas på en RFID-tag i ett enda steg.

Information kan ändras och uppdateras på RFID-taggen när som helst under processen med hjälp av One-Step-Encoder om produkten till exempel reserveras eller bestrålas. Informationen för donationsnummer och blodgrupp går ej att förändra.

Varje blodprodukt har en unik RFID-tag vilket säkrar hantering och eliminerar risken för att produkter ska förväxlas. Samma RFID-tag kan användas genom hela transfusionskedjan för samtliga processer och ger full spårbarhet.

 • Överför upp till åtta streckkoder på några sekunder med hjälp av en One-Step-Encoder.
 • Oavsett var i transfusionskedjan blodprodukten hanteras används samma RFID tag.
 • Informationen på taggen kan uppdateras vid förändringar, till exempel bestrålning eller reserverad produkt.
 • RFID taggen är testad och godkänd för samtliga processer för komponentframställning, t. ex. centrifugering, bestrålning och frysning ner till -80°C.
 • Biolog Encoding är ett obligatoriskt steg för alla Biolog-id lösningar.

 

Biolog Patient Safety

Biolog Patient Safety säkerställer transfusion av rätt produkt till rätt patient. Lösningen kombinerar RFID teknik med streckkodsläsning genom en specialdesignad mjukvara. Hela transfusionsprocessen hanteras genom en handhållen enhet och manuell dokumentation och kontroller i samband med transfusionen ersätts med denna lösning.

 • Lösningen är en kombination av RFID-tag, handenhet och mjukvara.
 • Säkerställer transfusion av rätt produkt till rätt patient.
 • Minskar risken för feltransfusion.
 • Mjukvaran guidar personal steg för steg.
 • Effektiv och kostnadsbesparande genom fullständig spårbarhet, automatisk övervakning av transfusionen och minskad kassation av blodkomponenter.
 • Kan användas för transfusion utanför sjukhuset, exempelvis för hemsjukvården.
 • Tillgänglig för mobilapplikation.
 • All information överförs till en databas.

Dokumentation

Video