Produkter

Tillbaka

Biolog-id Blodlager internt / externt

Med Biolog Inventory hanteras både det interna och det externa blodlagret från en plats.

Lösningen rapporteras i real-tid 24/7 och informationen för varje enskild blodkomponents position finns alltid tillgänglig oavsett var den befinner sig. Biolog Inventory gör det enkelt att optimera blodanvändningen och att minimera kassation av blodprodukterna.

Beskrivning

Kombination av Biolog Encoding och Biolog Inventory

Biolog Encoding

Ett obligatoriskt första steg för alla Biolog-id lösningar är Encoding, här avkodas streckkodsinformationen på blodpåsarna och överförs till en RFID-tag.

Med en One-Step-Encoder kan upp till åtta streckkoder automatiskt avläsas från etiketten och kodas på en RFID-tag i ett enda steg.

Information kan ändras och uppdateras på RFID-taggen när som helts under processen med hjälp av One-Step-Encoder om produkten till exempel reserveras eller bestrålas. Informationen för donationsnummer och blodgrupp går ej att förändra.

Varje blodprodukt har en unik RFID-tag vilket säkrar hantering och eliminerar risken för att produkter ska förväxlas. Samma RFID-tag kan användas genom hela transfusionskedjan för samtliga processer och ger full spårbarhet.

 • Överför upp till åtta streckkoder på några sekunder med hjälp av en One-Step-Encoder.
 • Oavsett var i transfusionskedjan blodprodukten hanteras används samma RFID tag.
 • Informationen på taggen kan uppdateras vid förändringar, tillexempel bestrålning eller vid reserverad produkt.
 • RFID taggen är testad och godkänd för samtliga processer för komponentframställning, ex. centrifugering, bestrålning och frysning ner till -80°C.
 • Biolog Encoding är ett obligatoriskt steg för alla Biolog-id lösningar.

 

Biolog Inventory

Biolog Inventory är en Smart lagringslösning för alla typer av blodprodukter. Specialdesignade förvaringsfack
med RFID läsare placeras i befintliga kylar, frysar och trombocytskåp. Biolog-id lösningen ger en digital synlighet då varje enskild blodprodukts position och varje förflyttning av blodprodukten blir synlig i real-tid.

Produktsortimentet utgörs av Smart Storage Kits (SST kits), som designas och anpassas efter vilken typ av blodprodukt som ska lagras. SST kit kan anpassas till de flesta skåp avsedda för lagring av blodprodukter.

Optimerad lagerhållning av både lokala och externa blodlager.

 • Real-tids information om lagerstatus.
 • Kräver minimal hantering av blodprodukter.
 • Ger en exakt position av varje enskild blodkomponent.
 • Spårning av varje förflyttning – in och ut ur kylar och frysar.
 • Optimerar användningen av komponenter.
 • Minskar kassation.
 • Ökar patientsäkerheten genom datadriven lagerhantering.
 • Blodlagret är synligt i real-tid och kan hanteras från en plats inom en stor region.
 • Bra för miljön då befintliga kylar, frysar eller trombocytskåp kan användas.

Dokumentation

Video