Produkter

Tillbaka

Biolog-id Komponentframställning

Biolog Processing kan kombineras med instrument som används vid framställning av blodkomponenter för att enkelt logga både användare och använt instrument. Detta skapar spårbarhet och gör det enklare att möta regulatoriska krav.

Varje enskild blodkomponent behöver ej hanteras enskilt då batcher kan skapas vilket är mycket användbart vid frisläppning, infrysning eller förflyttning av blodkomponenter.

Beskrivning

Kombination av Biolog Encoding och Biolog Processing

Biolog Encoding

Ett obligatoriskt första steg för alla Biolog-id lösningar är Encoding, här avkodas streckkodsinformationen på blodpåsarna och överförs till en RFID-tag.

Med en One-Step-Encoder kan upp till åtta streckkoder automatiskt avläsas från etiketten och kodas på en RFID-tag i ett enda steg.

Information kan ändras och uppdateras på RFID-taggen när som helst under processen med hjälp av One-Step-Encoder om produkten till exempel reserveras eller bestrålas. Informationen för donationsnummer och blodgrupp går ej att förändra.

Varje blodprodukt har en unik RFID-tag vilket säkrar hantering och eliminerar risken för att produkter ska förväxlas. Samma RFID-tag kan användas genom hela transfusionskedjan för samtliga processer och ger full spårbarhet.

 • Överför upp till åtta streckkoder på några sekunder med hjälp av en One-Step-Encoder.
 • Oavsett var i transfusionskedjan blodprodukten hanteras används samma RFID-tag.
 • Informationen på taggen kan uppdateras vid förändringar, till exempel bestrålning eller vid reserverad produkt.
 • RFID taggen är testad och godkänd för samtliga processer för komponentframställning, t.ex. centrifugering, bestrålning och frysning ner till -80°C.
 • Biolog Encoding är ett obligatoriskt steg för alla Biolog-id lösningar.

 

Biolog Processing

Biolog Processing hjälper till att skapa spårbarhet inom den egna verksamheten eller på annan plats inom sjukhuset. Detta är den mest flexibla lösningen och kan anpassas utifrån var och ens behov. RFID läsare placeras på enskild utrustning eller längs med en transportväg. Detta skapar spårbarhet och en säker hantering av blodprodukterna.

Exempel på användningsområden:

 • Checkpunkter in och ut i exempelvis frysrum
 • Batchläsning vid frisläppning
 • Automatisk registrering av passage i dörrvalv
 • Tidsstämplar
 • Användaridentitet
 • Använd utrustning

Dokumentation