Produkter

Tillbaka

Biolog-id Transport

Kombination av Biolog Encoding och Biolog Transport

Biolog Transport lösning används för övervakning och spårning av blodprodukter under transport. Massläsning på upp till 50 blodkomponenter kan utföras och kopplas samman med en Data loggar i en RFID tunnel på några få sekunder.

Temperaturövervakning och tidkontroll kan fås under hela transporten för att säkerställa optimala förhållanden för varje enskild blodprodukt.

Beskrivning

Biolog Encoding

Ett obligatoriskt första steg för alla Biolog-id lösningar är Encoding, här avkodas streckkodsinformationen på blodpåsarna och överförs till en RFID-tag.

Med en One-Step-Encoder kan upp till åtta streckkoder automatiskt avläsas från etiketten och kodas på en RFID-tag i ett enda steg.

Information kan ändras och uppdateras på RFID-taggen när som helst under processen med hjälp av One-Step-Encoder om produkten till exempel reserveras eller bestrålas. Informationen för donationsnummer och blodgrupp går ej att förändra.

Varje blodprodukt har en unik RFID-tag vilket säkrar hanteringen och eliminerar risken för att produkter ska förväxlas. Samma RFID-tag kan användas genom hela transfusionskedjan för samtliga processer och ger full spårbarhet.

 • Överför upp till åtta streckkoder på några sekunder med hjälp av en One-Step-Encoder.
 • Oavsett var i transfusionskedjan blodprodukten hanteras används samma RFID-tag.
 • Informationen på taggen kan uppdateras vid förändringar, till exempel bestrålning eller vid reserverad produkt.
 • RFID-taggen är testad och godkänd för samtliga processer för komponentframställning, t.ex. centrifugering, bestrålning och frysning ner till -80°C.
 • Biolog Encoding är ett obligatoriskt steg för alla Biolog-id lösningar.

Biolog Transport

Biolog Transport är en komplett lösning för övervakning och spårning av blodprodukter under transport, från avsändare till mottagare. Under transport kan temperaturövervakning och tidkontroll utföras på varje enskild blodprodukt för att säkerställa att transportförhållandena varit optimala.

Oavsett typ av transport inom eller utanför sjukhuset kan en fullständig spårbarhet av transporten ner på komponentnivå skapas.

För att förenkla och göra hanteringen av blodprodukter mer effektiv har Biolog-id utvecklat en lösning för massläsning med hjälp av en RFID tunnel. Med en RFID tunnel kan upp till 50 blodprodukter hanteras genom massläsning utan att varje enskild blodprodukt behöver hanteras individuellt.

 • Från avsändare till mottagare.
 • Temperatur- och tidkontroll med data logger.
 • Batchläsning på upp till 50 enheter.
 • Automatisk överföring av information till servern.
 • Externa transporter utanför sjukhuset.
 • Interna transporter inom sjukhuset.
 • Blodprodukter kan reserveras eller kasseras under transport.
 • Skapar komplett spårbarhet för varje enskild blodprodukt.

 

Dokumentation

Video