Produkter

Tillbaka

Biolog-id Transfusionslösning

Biolog-id erbjuder digitala lösningar för sjukvården. Lösningarna förbättrar synlighet, spårbarhet och dokumentation av produkter framställda från blod. Målen är att användarna ska få ökad effektivitet, bättre ekonomi och enklare kunna följa regulatoriska krav.

Ett ytterligare mål och kanske det viktigaste är att optimera användningen av blodprodukter och säkerställa att rätt blod transfunderas till rätt patienten.

Biolog Transfusion är en modulerbar ven till ven lösning som är en kombination av fyra delar:

1.Utrustning med RFID läsare

2.RFID-taggar som placeras på blodprodukterna vilket gör dem digitalt synliga

3.Mjukvara som samlar in och omvandlar information till bearbetningsbar data

4.Analystjänst för data hantering

Beskrivning

Genom denna kombination kan varje enskilt område inom transfusionskedjan hanteras och synliggöras. En exakt position och varje förflyttning av blodprodukterna visas automatiskt i real-tid vilket skapar en fullständig spårbarhet.

För att kunna skapa ett optimalt flöde med Biolog-id’s lösningar erbjuder vi på Labex alltid en kostnadsfri kartläggning av våra kunders verksamhet. Kartläggningen kan utföras på en enstaka process eller för hela transfusionskedja. Då Biolog-id’s lösningar är mycket modulerbara anpassas de efter varje kunds behov.

Syftet är att med hjälp av Biolog-id’s lösningar optimera arbetsflödet och frigöra resurser för annat arbete inom verksamheten. Manuellt rutinarbete kan omvandlas till en automatiserade processer och genom automatiseringen minimeras användarfel och kassationen av blodprodukter minskar.

Biolog-id lösningar kan kombineras och användas efter varje kunds behov och finns inom följande områden:

  • Bloddonation
  • Transport
  • Komponentframställning
  • Blodlager internt / externt
  • Bed-side kontroll
  • Analys av data

Dokumentation

Video