Produkter

Bioreaktorer

Bioreaktorer och fermentorer är instrument för kontrollerad odling av mikroorganismer eller celler. Används för att producera olika bioprodukter - inklusive läkemedel, biobränslen och kemikalier - de är viktiga verktyg inom bioteknik, biofarmaceutiska produkter och industriell mikrobiologi.

Vi arbetar tillsammans med BIONET, en ledande tillverkare med ett brett utbud av laboratorie-, pilot- och industriella bioreaktorer/fermentorer. De tillhandahåller också avancerade bioprocessrelaterade tjänster för produktion av biomolekyler och proteinbaserade biologiska produkter genom mikrobiell fermentering eller cellodling.

Se nedan för utbudet av tillgänglig utrustning eller kontakta oss på sales@labex.com för mer information.