Produkter

Tillbaka

F3

Bionets F3 bioreaktorer är en modellserie för de som söker en Steam In Place (SIP) bioreaktor på industriell nivå. Med den höga kvalitén från en standardiserad bioreaktor men med flexibiliteten att möjliggöra utveckling och uppskakning av helt nya bioprocesser.

Beskrivning

F3 är ett system med den senaste tekniken och många smarta detaljer som utvecklats och förfinats under många år. Det finns tre modeller, 50 liter, 100 liter och 200 liters maximal arbetsvolym.

Behov av en ännu större bioreaktor? Sådana erbjuder vi i serien industriell skala. Denna typ av   bioreaktorer skräddarsys utan standardmodeller helt enligt beställarens önskemål.

Agitationssystem i botten av bioreaktorn, servon ger ett valbart (från nästan noll till hundratals varvtal) hastighetsområde och krafttillförsel anpassad till behoven i din kultur. Att agitationen sker från botten möjliggör ett ren och ljust lock, vilket ger dig enklare underhåll och många portar. Finns med standard impeller (Rushton, marine, pitch blade) eller specialdesign på begäran. Mekanisk tätning kan vara enkel, dubbel (SIP) eller magnetisk koppling.

F3 har alla nödvändiga funktioner för den mest avancerade gaskontrollen. Med Advanced Gas Module för cellodling (med luft, N2, O2 och CO2, och inlopp i sparger och dom) kommer du att kunna kontrollera de parametrar du behöver för att optimera och kvalificera proteinproduktionen.

Temperaturkontrollsystemet omfattar en mantel som täcker praktiskt taget hela kärlet, kombinerat med en primärkrets med värmare, värmeväxlare för kylvatten och recirkulationspump. Allt detta ger noggrann temperaturkontroll och stora värmeväxlingsmöjligheter, även för de mest krävande kulturerna.

Som den mindre F2 kan F3 integreras till ett CIP-system. Allt i samma ram. Med hjälp av doseringspumpar för syra och bas samt pH-sond, kan CIP utföras helt oberoende av andra system. Allt kontrolleras från mjukvaran Marta i vilken CIP Module möjliggör programmering av program som kan skapas och sparas för att möjliggöra standardisering av rengöring.

För volymer större än 200L eller för anpassade konstruktioner, se våra industriella bioreaktorer.

Dokumentation

Se även: