Produkter

Tillbaka

Industriell skala

Bionet har designat och levererat ett betydande antal industriella bioreaktorer till nöjda kunder inom många olika områden.

Allt från framställning av antikroppar, vaccin, enzymer, probiotika och bioplaster, från en arbetsvolym av 30 till 30 000 liter.

Beskrivning

Vi har möjlighet att leverera totallösningar där bioreaktorn är huvudkomponenten i ett system bestående av t.ex. mediapreparering, sterildoseringssystem och Cleaning in Place (CIP).  Dessa totallösningar eller så kallade bioprocessystem kan levereras helt automatiserade baserade på Bionets automationsstandard där hela systemet designas och kvalificeras som en enhet.

Alla bioprocesssystem levereras i enlighet med GMP-GAMP5 guidelines inklusive genomförande av DQ, IQ och OQ.

För mer information läs mer i produktbladet under dokumentation.

Dokumentation

Se även: