Produkter

Tillbaka

MODEL CTS

I autoklaver är exponeringstiden av media för skadlig värme extremt lång (minst 40 minuter, men normalt uppåt 1 timme). Dessutom varierar denna exponering av värme (och därför kvalitet) från batch till batch och inom en batch på grund av den nödvändiga genomträngningen av värme till mitten av behållarna.

Beskrivning

I en kontinuerlig steriliseringsprocess har media en dramatiskt lägre värmeexponering (sekunder i stället för timmar) och alla delar av produkten, oavsett storlek på batch utsätts för samma exponering. Således blir median av högre kvalité och får en homogen exponering varje gång. Detta innebär att median behåller mer av sin funktion och effektivitet.

Vissa branscher har varit långsamma med att anta kontinuerlig termisk sterilisering eftersom det inte var genomförbart på grund av utrustningens storlek eller gamla sterilitetsregler. Men allt eftersom kontinuerlig flödepastörisering och aseptiska processer har utvecklats har MTI Biosciences varit i spetsen för att utveckla småskalig utrustning.

Idag har MTI Biosciences kunder som använder kontinuerlig steriliseringsprocess för att producera:

  • Extrakt för cancerbehandlingsmediciner
  • Sterila mikrobiologiska medier, vävnadskulturmedier och biobränsle.
  • Sterila lösningar som används i mediciner och andra medicinska tillämpningar.
  • För virusinaktivering

Denna utrustning har gjort det möjligt för kunder att öka sina produkters effekt och skörd, minska biologiska misslyckanden och minska variabilitet i produktkvalitet. Dessa kunder har minskat sina risker och kostnaderna samtidigt, en vinnande kombination!

Dokumentation