Produkter

Tillbaka

Sigma 6-16KS

Sigma 6-16KS är en storvolymscentrifug med utmärkt prestanda samt hög kapacitet för stora volymer!

Denna kylcentrifug täcker väl behovet vid centrifugering av stora volymer. Sigma 6-16KS har ett stort tillbehörsprogram med många möjligheter.

Beskrivning

Stor och tydlig display som ger en bra översikt . Är mycket effektiv och bra vid centrifugering vid låga varvtal, noggrannheten är +/- 1 varv.

  • Utrustad med dubbla motoriserade lucklås för ergonomiskt rutinanvändande.
  • Spincontrol S, enkelt handhavande med endast en kontrollknapp, programmeringsmöjligheter, god processöverblick etc. Se video för mer information.
  • Anpassad för att centrifugera blodpåsar.

Kan med fördel användas tillsammans med Sigmas praktiska centrifugbord.

För klinikern: Förbättrad arbetsmiljö, enklare hantering och ökad kvalitetssäkring.
För forskaren: Nya spännande möjligheter att skapa och hantera centrifugeringsmetoder.

Sigma 6-16S finns även i en variant utan kylfunktion; Sigma 6-16S

Tillbehör

Vi erbjuder flera olika rotorer till centrifugen, se broschyr under dokumentation för mer information.

Dokumentation

Video

Se även: