Produkter

Tillbaka

RVC 2-18 CD plus

Prisvärd och kompakt bänkmodell speciellt för skonsam koncentrering av mindre provmängder, DNA/RNA och protein. Komplett med kemikalie-resistent membranpump.

Indunstare -RVC
Rotationsindunstare används för snabb och skonsam provkoncentration av biologiskt material eftersom provets lösningsmedel förångas i rumstemperatur, vid lågt tryck och utan att behöva frysas in. Varje indunstare är utformad för att ge en hög kapacitet, tillförlitlig temperaturkontroll och samtidigt vara användarvänlig.

Beskrivning

Några av de attribut som utmärker Martin Christs rotationsindunstare är följande:

 • Användarvänligt gränssnitt och god processkontroll
 • Snabb avdunstning
 • Användbara för prover innehållande vatten och/eller lösningsmedel
 • Martin Christs modulkoncept skapar stort utrymme för individuella anpassningar
 • Kan med fördel kombineras med frystork från Martin Christ
 • Stort rotorutbud med möjligheter för specialtillverkning efter önskemål
 • Vi erbjuder även system med IR lampor för krävande applikationer i större volymer, RVC 2-33IR.

Länk Finns i HCI-resistent specialmodell (Finns i HCI-resistent specialmodell.)

Tillbehör

Exempel på populära rotorer:

 • 72×1,5/2,2ml
 • 18×4-7ml
 • 12×10-15ml
 • 6×15-18ml

Stort utbud av rotorer, kylfällor och vakuumpumpar. Se rotorlistan under dokumentation för komplett lista.

Dokumentation