Produkter

Tillbaka

RVC 2-33 IR

Snabbast möjlig industning av stora provvolymer med hjälp av 4st IR-lampor!

Bänkmodell för substanser som kräver snabb indunstning (ex. kombinatorisk kemi/HTS/DNA/RNA/proteiner). Uppvärmning sker med hjälp av infrarött ljus, tryckreglering från 1000 till 0,1 mbar och fungerar både för hög- och lågkokande prover.

Programmerbar för 16 program avseende temperatur, tryck och tid. Komplett system med membranpump för anslutning till kylfälla. Kan kombineras med effektiv kylfälla på 4 liter med en iskondensortemperatur på -50C eller -85C. Kan köra förprogrammerade processer. Tolerant för obalans >50g

Beskrivning

IR-lampornas inflytande på tid:

Energitillförseln i form av värme till proverna är avgörande för evaporationstiden. Med vanliga vakuumcentrifuger (tex RVC 2-18 eller RVC 2-25) används elektrisk uppvärmning av kammaren som en indirekt energitillförsel men med 2-33IR tillför IR-lamporna en direkt och betydligt mer effektiv energitillförsel till proverna. Resultatet är en reducerad evaporationstid – beroende på vilka lösningsmedel – upp till en faktor 2-4 gånger snabbare. Se exempel på tider i produktbladet.

Fördelar:

 • Lösningsmedelståligt system med rostfri stålkammare, glaslucka samt slutet magnetiskt drivsystem. Lämplig för tex DMSO, ACN eller TFA.
 • CDplus kontrollsystem med rampningsmöjlighet och 16 program.
 • Halogen/IR lampor för optimal energi tillförsel och snabbast möjlig evaporation.
 • Kontroll av energitillförsel som en funktion av behållarens temperatur(sensor), plus en ytterligare sensor som kan placeras direkt i produkten.
 • Precis vakuumkontroll (åt båda håll) med hjälp av en automatisk luftningsventil.
 • Möjligt med vakuum under.
 • Fastställande av processens slut (torrhet) genom antingen produkttemperatur eller automatisk tryckökningstest.
 • Varierbart varvtal för substanser som tenderar att koka sent.

Tillbehör

Exempel populära rotorer:

 • Upp till 240×1,5/2,2ml
 • 48×4-7ml
 • 36×10-15ml
 • 10x50ml
 • 8×50-75ml
 • 4x250ml
 • 12xmikrotiterplattor
 • 4xdeepwellplattor

Stort utbud av rotorer, kylfällor och vakuumpumpar. Se rotorlistan under dokumentation för komplett lista.

Dokumentation