Produkter

Tillbaka

Beta 1-8 2-8 LSC Basic

Perfekt för er som frystorkar större mängder flaskor!

Upp till 24 flaskor samtidigt. Finns med både vertikal och horisontell manifolder. Utrustning för skalfrysning finns som tillbehör (nödvändigt vid större volymer per flaska/kolv). Speciella filterflaskor finns som tillbehör för att undvika krosskontamination mellan flaskor.

Beskrivning

I Martin Christs modulkoncept finns stora möjligheter för individuella anpassningar vilket underlättar framtida kapacitetsökningar och applikationsförändringar.

Anpassad för flaskfrystorkning.

Kompakt system med stor kapacitet.

Stort tillbehörsprogram.

Minska frekvensen för ofta frystorken behöver avfrostas med en större is kondensor.

Upp till 8 kg kapacitet för att ta hand om vatten eller lösningsmedel. Finns i två varianter, -55 eller -85 graders temperatur på is kondensorn.

Tillbehör

  • Vakuumpumpar av olika modeller.
  • Manifolder för rundbottnade flaskor eller filterflaskor.
  • Akryl huv för frystorkning på hyllplan eller förslutningsanordning.
  • Flaskor, vialer och olika produkttallrikar.
  • För att se alla tillbehör öppna tillbehörskatalogen under dokumentation.

Dokumentation

Video