Produkter

Tillbaka

Typ 21

I mer än 40 år har Löser tillverkat högkvalitativa kryometrar i Berlin-Spandau, Tyskland. Idag leds företaget av Axel Löser som efter sin far fortsatt med osmometer-traditionen.

Beskrivning

Kryometer Typ 21

För mätning av fryspunkt för bland annat bensen. Ren bensen fryser vid +5.5°C, en bensen lösning med molalitet 1mol/kg bensen vid 0.38°C.

  • Enkelt handhavande med ny pekskärm.
  • Arbetar med välkänd och robust teknik s.k. fryspunktsnedsättning.
  • Automatisk 3-punktskalibrering, bättre noggrannhet vid högre mätvärden.
  • Kalibreringsstandards med full spårbarhet, 200 och 400 mosm/ kgH2O.
  • Dubbla peltierelement för stabil temperatur.
  • Kan anslutas till PC och Labbdatasystem.
  • Med inbyggd scanner och printer.
  • Vanliga mikrorör används för analysen, instället för dyra specialkoppar.

Dokumentation

Se även: