Produkter

Tillbaka

E-Line Renare

E-Line Gasrenare

 

Beskrivning

Ytterligare specifikationer jämfört med X-Line

  • För glovebox upp till 5.2 m3.
  • Lagring av O2, H2O och tryck för 60 dagar.
  • Läsning av lagrade data via USB-gränssnitt.
  • Alarm för O2 och H2O.
  • Cirkulationsblåsare upp till 96 m3/h.
  • Helautomatisk flushning med inert gas av systemet innan gasreningen startas.