Nyheter & events

Nytt! ViroQ kombi-test för SARS++FluA+B+RSV

Enstegs realtids PCR Kit för samtidig detektion av SARS-CoV-2, Influensa A/B samt RSV.
I tillägg till detektion av två SARS-CoV-2 gener detekteras även Influensa A, Influensa B samt RSV i samma reaktion. Detta kit ger mycket specifik och tydlig detektion. Vid den osannolika händelse att flera agens skulle detekteras samtidigt visas här ett exempel på hur kurvorna är justerade för att inte interferera.

Testkit för utvärdering?
Är du intresserade av mer information om detta kit? Kontakta oss enkelt via mejl till sales@labex.com